Avatar
Jedným z druhov ako podnikať je aj
založenie živnosti

Vyberieme Vám živnosti na mieru!

Už do 3 dní môžete mať živnosť založenú

Všetko zariadime za Vás!

Ponúkame Vám založenie oboch typov živností:

  • ZALOŽENIE živnosti
    viazaná
    30 €
  • ZALOŽENIE živnosti
    neviazaná
    25 €
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.


Vypracovávame ohlásenia živností v písomnej alebo elektronickej forme:

Voľné živnosti     Patria medzi najľahšie získateľné živnosti, pretože zákon kladie minimálne podmienky na ich získanie a ich okruh je veľmi široký a môžete začať podnikať v činnosti, ktorá nemusí byť v zozname odporúčaných voľných živností, ak to nie je rozpore so zákonmi SR.

Medzi najobľúbenejšie voľné živnosti patria:
1.) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
2.) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb či výroby,
3.) administratívne služby,
4.) reklamné a marketingové služby,
5.) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov a prípravné práce k realizácii stavby.Remeselné živnosti     V súčasnosti remeselné živnosti získavajú opäť svoj nezastupiteľný význam, pretože je známe, že dobrých remeselníkov ubúda.

Preto aj z hľadiska menšieho zaťaženia živnostníka administratívou oproti obchodným spoločnostiam, ale aj z hľadiska možného vyššieho zisku sa oplatí začať podnikať v remeselníctve.

Môžeme spomenúť napr. murárstvo, hodinárstvo, stolárstvo, zlatníctvo a ďalšie. Potrebné je však získať vzdelanie z dané odboru.

Viazané živnosti     V rámci viazaných živností je širší okruh činností, ktoré by ste mohli vykonávať, ale tiež je potrebné splniť určité podmienky ako napr. získať povolenie, osvedčenie, súhlas, oprávnenie, preukaz a ďalšie skutočnosti, vďaka ktorým môžete podnikať.

     

Cieľom tejto služby je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre klienta, ktorým realizuje svoje právo na podnikanie.


Poskytujeme právne poradenstvo, prečo by sa klienti mali rozhodnúť pre živnosť a aké má klient povinnosti ako živnostník. Výhodou uzavretia spolupráce s našou spoločnosťou je to, že elektronicky komunikujeme s príslušnými orgánmi, čo klientovi ušetrí čas a peniaze.


Ako funguje proces získania živnosti u nás?Výber vhodnej živnosti


V prvom rade je potrebné si zvážiť o akú konkrétnu živnosť/ti máte záujem, v čom ste najlepší resp. Vám poradíme čo by Vám mohlo sedieť podľa Vašich požiadaviek. Je to dôležité aj z hľadiska toho či máte záujem o voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť.


Vypracovanie dokumentov pre Vašu živnosť


Následne nám udelíte plnomocenstvo, ktoré nemusíte overovať. Vypracujeme žiadosť na udelenie IČO a ostatných dokumentov potrebných pre založenie živnosti ak sa jedná o viazanú alebo remeselnú živnosť. V prípade voľnej živnosti bude postačovať plnomocenstvo (slúži na to, aby sme mohli za Vás komunikovať s úradmi).


Podanie návrhu ja Jedotné kontaktné miesto


Už do troch dní budete mať živnosť vybavenú!Všeobecne o živnostenskom podnikaní


     V súčasnosti je možné pozorovať, že živností ubúda v porovnaní napr. s obdobím spred 10 rokov alebo s porovnaním nárastu spoločností s ručením obmedzeným. Živnostenské podnikanie patrí stále medzi piliere podnikateľskej činnosti v SR a má svoje opodstatnenie a výhody pre občanov.
     

Výhody spočívajú jednak v menšej administratívnej záťaži na občana pri získaní živnostenského oprávnenia ako aj v priebehu vykonávania živnosti a ďalej vtom, že táto forma podnikania má osobnejší charakter a živnostník si sám určuje obchodnú stratégiu bez zásahu orgánov obchodnej spoločnosti (dozorná rada, valné zhromaždenie) resp. iných spoločníkov.


     

Proces získania živnostenského oprávnenia je pomerne jednoduchý, pretože vďaka elektronickej komunikácii, ktorú využívame s Jednotným kontaktným miestom, získate živnosť do dvoch až troch dní od doručenia podania.


      Ďalej aj v priebehu vykonávania živnosti z hľadiska vedenia účtovníctva sú kladené menšie požiadavky ako pri obchodných spoločnostiach a rozhodovanie akým spôsobom budete získavať klientov, objednávky, ako budete riešiť reklamu Vašej živnosti záleží od Vášho rozhodnutia. K odradzujúcim faktorom patrí daňovo-odvodové zaťaženie živnostníka.
     Treba však povedať, že:

povinnosť platiť sociálne odvody vzniká až od určitej výšky príjmu, pri zdravotných odvodoch to záleží od toho, aký máte osobný status – či ste študent, dôchodca, či máte popri živnosti aj pracovný pomer alebo máte živnosť ako jediný zdroj príjmu.

Povinnosť podať daňové priznanie vyplýva takmer vo všetkých prípadoch, okrem toho, keď by ste pomerne málo zarobili za určité zdaňovacie obdobie.

     

V prípade, že uvažujete o získaní živnosti a máte otázky ohľadom toho, ako má vyzerať podanie na Jednotné kontaktné miesto, aké prílohy sú potrebné, koľko to bude trvať, otázky ohľadom odvodov, môžete nás kontaktovať a radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.