Avatar
Postup spolupráce je jednoduchý!

Všetko Vám ochotne vysvetlíme!

Aktivita z vašej strany bude minimálna

V prípade otázok sa na nás neváhajte
obrátiť!

Postup našej spolupráce je veľmi jednoduchý.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Radi Vám poradíme.
Našou prioritou je poskytnúť Vám kvalitné služby za čo najkratší čas k Vašej spokojnosti


1.Výber služby


          V prípade, že nemáte vybratú formu alebo druh služby, o ktorú máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Ponúkame kompletnú ponuku založenia právnických osôb (aj tých menej častých) spolu s ďalšími doplnkovými servisnými službami (zmeny vlastníkov, likvidácia a iné). Okrem toho ponúkame aj zastupovanie v správnom konaní (katastrálne, stavebné, priestupkové a ďalšie) alebo inú špecifickú formu komunikácie s úradmi verejnej správy.


2.Kontakt


          Kontaktovať nás môžete viacerými spôsobmi- jednoducho cez kontaktný formulár prítomný v každej sekcií zameranej na vami želanú službu alebo na domovskej stránke. Rovnako v kontaktoch uvádzame telefónne číslo a e-mail. Ak ste na Facebooku, navštívte našu stránku a napíšte nám!

          Po výbere služby začneme pracovať na jej naplnení, no pre úspešnú spoluprácu je nevyhnutné podpísanie dvoch dokumentov:

Zmluva o poskytnutí služieb

          

– slúži na sformalizovanie spolupráce s klientom, kde sa naša spoločnosť zaväzuje poskytnúť službu, informovať klienta a klient sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť, dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a zaväzuje sa uhradiť faktúru.

(PDF) Zmluva o poskytnutí služieb (vzor)

Plnomocenstvo

          

– je nevyhnutné pre vykonanie tej-ktorej služby, pretože v ňom klient splnomocňuje našu spoločnosť na vykonanie úkonov napr. v správnom konaní, pri zakladaní s.r.o. a v ďalších oblastiach, ktorým sa naša spoločnosť venuje.

(PDF) Plnomocenstvo (vzor)

3.Proces napĺňania služby


          Postup je takmer úplne totožný vo všetkých službách. Ako je uvedené vyššie, na komunikáciu s úradmi potrebujeme buď úradne overené plnomocenstvo (notárom alebo matrikou), ktorého podobu Vám vypracujeme a Vám bude stačiť ho ísť len potvrdiť. V prípade zakladania právnických osôb je nutné zaplatiť poplatok pri podpise zakladacích dokumentov (poplatok je relatívny, nakoľko sa odvíja od počtu zakladateľov pri jednotlivých právnických osobách). To je jediný poplatok navyše, ktorý zaplatíte. O zbytok sa postaráme my- správne poplatky uvádzame v cene služby!

          Doba založenia právnických osôb sa líši od druhu služby (živnosť spravidla do 3 dní, s.r.o. do týždňa). V prípade správneho konania je doba ovplyvnená zákonnými úradnými lehotami- ale to platí aj pre zakladanie právnických osôb.

4.Poplatky a fakturácia


          Služby ponúkané vrámci správneho zastupovania faktúrujeme výlučne po naplnení služby. Založenie právnických osôb môže byť faktúrované dvojakým spôsobom podľa preferencií klienta:
        1.) Časť sumy, ktorá zahŕňa správny poplatok pošle klient vopred, aby sme ho mohli uhradiť a druhú časť sumy (naša odmena), klient uhradí po naplnení služby.
          2.) Klient zaplatí celú sumu po podspise zmluvy vopred.

          Naše poplatky a cenník si môžete pozrieť v časti cenník.V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte!