Avatar
Vigilantibus iura scripta sunt
Práva patria bdelým

Pomáhame svojim klientom v komunikácií
s verejnou správou na Slovensku

Ponúkame jedinečné- aj menej časté služby
ktoré inde nenájdete!

generalny
Ivan Plášek, konateľ
absolvoval Právnickú fakultu
Univerzity Komenského
so zameraním na
správne a obchodné právo

Sme spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu s cieľom poskytnúť klientom služby v oblasti zastupovania a komunikácie s orgánmi verejnej správy. Našou prioritou je odbremenenie klientov od byrokracie v čo najväčšej miere, čím chceme dosiahnuť rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu s verejnou správou a tým aj spokojnosť klientov.

Ponúkame Vám skutočne širokú ponuku služieb! Od zakladania právnických osôb (aj tých menej častých) a živností, ponúkame aj komplexné zastupovanie v správnom konaní.

Bránenie práv našich klientov predstavuje prvoradú úlohu v procese napĺňania ich potrieb. Sme si vedomí zložitosťou verejnej správy na Slovensku a touto cestou ponúkame bežnému občanovu pomocnú ruku.


Vážení klienti!

Sme radi, že vás môžeme privítať na našej internetovej stránke venujúcej sa správnemu právu. Sme spoločnosť pôsobiaca na Slovensku so zameraním na správne právo. Obsah našich služieb by sme mohli zhrnúť do dvoch kategórií.

Prvou z nich je zastupovanie v správnom konaní.V rámci správneho konania sa zameriavame najmä na priestupkové konanie, katastrálne konanie, stavebné konanie, odstraňovanie prieťahov v správnom konaní a iné konania pred správnymi orgánmi, o ktoré by mali klienti záujem. V čom je podstata a prečo by to malo klientov zaujať? Spomenuté typy správnych konaní sa vyznačujú množstvom právnych predpisov, ktoré je potrebné poznať, nehovoriac, že k častým pochybeniam dochádza aj zo strany správnych orgánov. Naše odborné skúsenosti a znalosti z oblasti správneho práva využívame v prospech našich klientov pri komunikácií s verejnou správou, najmä keď nie ste spokojní alebo je rozhodnutie správneho orgánu nezákonné. Vieme, kde správne orgány robia najčastejšie chyby vo svojich rozhodnutiach a vieme ako tieto chyby využiť a zakomponovať ich do odvolania- čím dôjde k náprave ukrátených práv v prospech nášho klienta. Poznáme nástroje, ktoré odstraňujú nečinnosť správnych orgánov – keď správny orgán nerozhodne v lehote, ktorú má stanovenú alebo nezačne konanie vôbec. Nemusíte preto s nami obávať o nedostatky po obsahovej alebo formálnej stránke.

Druhou hlavnou službou je zakladanie právnických osôb a vybavovanie živností.V rámci právnických osôb sa zameriavame na: s.r.o., j.s.a., v.o.s., k.s., družstvá, občianske združenia, či neziskové organizácie. Čo sa týka živnosti, vybavujeme voľné, remeselné aj viazané živnosti. Pre všetky typy právnických osôb platí, že pre svoje založenie a vznik potrebujú zakladajúce dokumenty, niektoré získanie podnikateľského oprávnenia a ďalšie zákonom požadované skutočnosti. Aj na takéto úkony sme to pre vás my!

Čo Vám môžeme ponúknuť?Zohľadňujeme individuálne požiadavky klientov a nerobíme žiadne kroky bez ich vedomia a priebežne ich informujeme o priebehu služby. Sme dostupní nielen cez pracovný týždeň, ale klienti nás môžu kontaktovať aj cez víkendy, dokonca aj cez facebook. Naše služby poskytujeme odborne a klienti sa nás môžu spýtať aj na súvisiace otázky, ktoré nesúvisia priamo so službou. Väčšinu právnických osôb zakladáme rýchlo a k tomu skutočne šetríme peniaze klientov. Okrem spomenutých výhod sme o krok vpred aj tým, že je relatívne málo spoločností zaoberajúcich sa správnym právom a je málo spoločností, ktoré ponúkajú zakladanie aj iných právnických osôb, ako len s.r.o. alebo občianskeho združenia.

Aká je naša vízia do budúcnosti?Našim cieľom je naďalej poskytovať čo najkvalitnejšie služby, aby boli požiadavky klientov splnené v najväčšej možnej miere. V zmysle právneho štátu napĺňame a bránime Vaše práva vždy tam, kde je to potrebné.