Archívnictvo


Šetríme Vám čas prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu

Vecne a formálne vieme ako komunikovať s archívom

Vieme Vám pomôcť ak by archív porušil Vaše práva


O čom je archívnictvo?     Niektorým by sa mohlo zdať, že je zbytočné sa zaoberať minulosťou, ale z morálneho hľadiska a úcty k našim predkom by sme mali vedieť skadiaľ naši predkovia pochádzajú, čo robili, kde bývali atď., aby sme vedeli ako sa zachovať v budúcnosti, pretože odpoveď čo robiť alebo čo nerobiť môžeme nájsť práve v konaniach našich predkov.

V súčasnosti je populárne vyhľadávanie informácií pre vytvorenie rodokmeňa a všeobecne informácií pre dokreslenie života toho-ktorého Vášho predka. Okrem tejto činnosti však majú archívy pre občanov pragmatickú funkciu spočívajúcu vo vyhotovení rôznych potvrdení, ktoré preukazujú isté skutočnosti ako napr. narodenie a smrť človeka, národnosť osoby, príbuzenstvo k určitej osoby, dobu a miesto zamestnania, vojenskú službu a iné skutočnosti, ktoré občania dokladajú pri iných správnych konaniach.

Je preto dôležité poznať, na ktorý archív resp. pobočku sa treba obrátiť a o aký typ informácie žiadate. V čom spočívajú naše služby v tejto oblasti?

Naše skúsenosti:


     

Máme niekoľkonásobné skúsenosti v komunikácii s rôznymi archívmi v SR ako napr. so Slovenským národným archívom, Vojenským archívom v Trnave a inými archívmi v SR. Komunikujeme elektronicky vďaka zaručenému elektronickému podpisu, čo urýchľuje celkový proces vydania informácie resp. potvrdenia z archívu.

Okrem šetrenia Vášho času Vám odpadá povinnosť vedieť presne akú žiadosť je potrebné podať a na ktorý archív, pretože tieto otázky vyriešime za Vás, keď sa oboznámime s Vašim prípadom. V sumáre sa nemusíte vôbec zaoberať konaním s archívom, stačí nás len na začiatku oboznámiť s prípadom a všetko ostatné vyriešime za Vás.

Konkrétne za Vás vybavíme (okrem iného) žiadosť o nahliadnutie do historických matrík, žiadosť o predloženie archívnych dokumentov na štúdium, žiadosť o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov a ostatné žiadosti.Príklad


     Ste napr. osoba so slovenským pôvodom žijúca v zahraničí a chceli by ste získať osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí? Toto osvedčenie by Vám mohlo pomôcť k získaniu slovenského občianstva. Na získanie osvedčenia potrebujete napr. zdokladovať, že niektorý Váš priamy predok mal slovenskú národnosť, pričom ak sa odvolávate na svojich starých/prastarých rodičov mohlo by sa jednať o roky ich narodenia napr. okolo roku 1900 alebo skôr. V takýchto prípadoch je potrebné komunikovať s archívmi a žiadať ich o potvrdenie slovenskej národnosti Vášho predka. Medzi ďalšie príklady môžeme uviesť, že často sa vyhľadávajú informácie o pôsobení predkov v 2. sv. vojne, v SNP, prípadne v 1. sv . vojne. Vieme, aké doklady budú potrebné doložiť a na ktorý archív, aby ste získali informácie o priebehu vojenskej služby Vášho predka.

Späť na správne konanie